Biznes

Biznes numerologia, jak  możesz wspierać działania biznesowe?

podobnie jak nasze imię nazwisko, wibruje w określonej liczbie, dając nam wsparcie mocnych stron, które ta liczba reprezentuje, ale również dodając jej wyzwania, tak samo nazwa firmy, wibrując w określony sposób, może ten biznes wspierać, lub powodować trudności. Dobranie nazwy firmy, do profilu prowadzonej działalności, jak również dopasowanie tej energii do klienta, któremu chcemy zaoferować nasze produkty lub usługi, może nam pomóc w budowaniu biznesu. Prawo rezonansu, mówi, że, podobne przyciąga podobne. Zakres w jakim numerologia wspiera biznes jest ogromny, warto z tego skorzystać.

Marketing i planowanie działań

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z przygotowaniem strategii marketingowej i prowadzonymi w tym zakresie działaniami. Co z tego, że stworzymy fantastyczny produkt cudowną usługę, skoro bez działań marketingowych nikt się o tym nie dowie. Numerologia pomoże zaplanować dni, w których warto podjąć działania promujące, w których łatwiej będzie nam skomunikować się z naszym potencjalnym klientem. Wskaże nam okresy, w których warto wdrożyć pracę nad nowym pomysłem i wyjść do świata z nowym produktem. Szczególnie istotne jest to, z punktu widzenia numerologii, kiedy powołujemy naszą firmę do życia. Tak jak nasza data urodzenia, ma wpływ na całe nasze życie, wspiera nas w niektórych aspektach, rozwija nas w trudnościach, tak data powołania naszej firmy do życia, jest jej „datą urodzenia”.

Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołu

każdy menadżer, przedsiębiorca, wie, że za sukcesem firmy stoi dobrze dobrany, efektywny zespół ludzi. Budując taki zespół, warto wesprzeć się analizą numerologiczną. Pozwoli nam to określić najmocniejsze strony każdego członka naszego zespołu oraz zadbać o taki dobór zadań i obowiązków, aby z jednej strony wykorzystać wrodzony potencjał, z drugiej pozwoli naszym pracownikom czuć spełnienie i satysfakcję z pracy. Świadomość motywacji jakimi kierują się nasi pracownicy pozwoli nam dobrać narzędzia, dzięki którym wspólna praca, będzie dla obu stron efektywna.

Analiza ryzyka i podejmowanie decyzji

Numerologia może uchronić nas przed błędnymi decyzjami i zbędnym ryzykiem. Są okresy w naszym życiu, które sprzyjają idealizowaniu rzeczywistości, naturalnie zwiększają naszą skłonność do podejmowania impulsywnych działań. Mając świadomość w jakim cyklu aktualnie jesteśmy, możemy uniknąć wielu problemów, których konsekwencje często trudne są do odwrócenia. Możemy również, podejmując te trudne często decyzje, zrobić to w okresie, który sprzyja głębokiej analizie, racjonalnej ocenie sytuacji, i prawidłowemu skalkulowaniu potencjalnego ryzyka.

Planowanie rozwoju i inwestycji w firmie

Rozwijając przedsiębiorstwo stajemy często przed decyzją dotyczącą inwestycji, pozyskiwania finansowania z zewnątrz, lub też planami dotyczącymi ekspansji. Planując te działania warto wziąć pod uwagę czy cykl, w którym akurat się znajdujemy, będzie nas w tym wspierał. Oczywiście decyzję o prowadzeniu działań biznesowych wiążą się z wieloma czynnikami zewnętrznymi, trudno czasami czekać na sprzyjający rok lub miesiąc na ich podjęcie. Działamy w świecie materialnym, świecie konkurencji, szybkich decyzji i zmieniających się okoliczności, od szybkości naszej reakcji często zależy czy nasz projekt odniesie sukces czy nie. Można jednak dobrać sprzyjający numerologicznie czas, tak aby otoczenie nie mnożyło nam trudności, zwiększając tym samym szanse na sukces.

Analiza partnerstw biznesowych

Numerologia, o czym już wcześniej wspominałam, jest narzędziem, które może bardzo dużo powiedzieć nam o potencjałach osób z którymi współpracujemy. Gdyby przedsiębiorcy, planujący wspólne inwestycje, wspólne biznesy, częściej zaglądali do numerologii zanim podejmą decyzję na przykład o zawiązaniu spółki, prawdopodobnie powiedzenie: ”Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki” nigdy by się nie pojawiło. Zakładając spółkę najważniejsze jest, aby wszystkie zaangażowane osoby kierowały się tymi samymi wartościami i celami, ale jednocześnie uzupełniały się w codziennych zadaniach.
Podobnie jak numerologia osobista, w życiu codziennym, nie rozwiązuje za nas naszych problemów i wątpliwości, podobnie, stosowanie się do numerologii w biznesie, nie stworzy za nas przedsiębiorstwa na miarę Apple czy Coca Cola. Pozwoli nam jednak stworzyć naszą własną markę, w zgodzie i harmonii z naszymi wartościami, z produktem które będzie służył naszym klientom. Numerologia może wspomóc w wykorzystaniu naszych najmocniejszych stron, ograniczeniu negatywnego wpływu naszych słabości oraz wykorzystaniu sprzyjających nam energii, do realizacji naszych osobistych celów i ambicji biznesowych. Reszta należy do nas.